Liepājas SEZ ”Ekers Stividors LP” ģenerālkravu termināls:

 • Piestātnes: Nr.44 un Nr.45, kuru kopējais garums sasniedz 380 metrus;
 • Piestātnes iegrime pie nulles līmeņa: 10.80 metri;
 • Kopējā platība: 80,461 m2;
 • Kravas laukumu platība: 54,541m2;
 • Kopējā segto noliktavu platība: 8,000 m2;
 • Minētajās piestātnēs ir pieejami dzelzceļa pievadceļi Nr.28, 29, 30 ar kopējo garumu 976 m, kur spējam uzņemt līdz 69 vagoniem; 
 • Kravu apgrozījuma gada jauda vairāk par 2,0 milj. t.


Piestātnēs ir mūsdienīgs aprīkojums, kas ļaus īstenot kravu pārkraušanu ar maksimālu efektivitāti:
 • Portālceltņi (līdz 40t);
 • Mobilie celtņi vagonu izkraušanai;
 • Iekrāvēji (līdz 16 t);
 • Cita veida pārkraušanas tehnika (līdz 25 t);
 • Specializēts papildus aprīkojums, kas ļauj īstenot dažādu gan ģenerālkravu, gan birstošo kravu pārkraušanu.

Liepājas SEZ SIA “Ekers Stividors LP” birstošo kravu termināls:

 • Piestātnes: Nr.42 un Nr.43, kuru kopējais garums sasniedz 584 metrus;
 • Piestātnes dziļums pie nulles līmeņa: no 7-10 metri;
 • Kopējā segto noliktavu platība: 10,000 m 2;
 • Seši silosi ar kopējo apjomu 30,000 m3;
 • Minētajās piestātnēs ir pieejami dzelzceļa pievadceļi Nr.24, 25, 26, 27 ar kopējo garumu 1 400 m, kur spējam uzņemt līdz 95 vagoniem;
 • Kravu apgrozījuma gada jauda vairāk par 1,5 milj. t.
Piestātnēs ir mūsdienīgs aprīkojums, kas ļaus īstenot kravu pārkraušanu ar maksimālu efektivitāti:

 • Portālceltņi (līdz 40t);
 • Mobilie celtņi vagonu izkraušanai;
 • Elevatoru komplekss birstošo kravu iekraušanai kuģos;
 • Piltuve;
 • Transportiera lentas.