Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” ir viens no lielākajiem multifunkcionālajiem kravu apstrādes uzņēmumiem Liepājas ostā, caur kura teritoriju un piestātnēm tiek pārkrauts vairāk kā 30% no kopējā Liepājas ostas kravu apjoma. Katru gadu apstrādājam 1.5 - 2 miljonus tonnu dažādu kravu, pamatā beramkravas


LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” ir labi attīstīta infrastruktūra un pieejams daudzveidīgs tehniskais aprīkojums, piemērots visdažādāko kravu pārkraušanai. Pateicoties diferencētiem transporta un ostas pakalpojumiem, un, lai nodrošinātu maksimālu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, piedāvājam kompleksu pakalpojumu paketi gan vietējās izcelsmes kravu apstrādei, gan visos virzienos caur Latvijas tranzīta koridoram: kravu pārkraušanu un uzglabāšanu, kravu ekspedēšanas pakalpojumus, tai skaitā – pa dzelzceļu, muitas brokeru, kā arī kuģu aģentu pakalpojumus.                                                 
Saskaņā ar klientu vajadzībām un norādījumiem sadarbojamies ar neatkarīgo surveijeru kompānijām. 

Viens no uzņēmuma pamatpartneriem graudu un citu agro kultūru pārkraušanā ir SIA Danstore, caur kura ostas infrastruktūru tiek pārkrauts aptuveni 0.5 miljons tonnu katru gadu.

Viens no stratēģiski svarīgākajiem un lielākajiem sadarbības partneriem ir koncerns SCHWENK - cementa pamatražotājs Baltijā. Ņemot vērā cementa ražošanas specifiku un ražotāja vajadzības, esam raduši iespējas dažādiem sadarbības risinājumiem, lielos apjomos pārkraujam presēta alternatīvā kurināmā kravas, anhidrīdu, šlaku un cementa klinkeri, kopā koncerna vajadzībām apstrādājot aptuveni miljonu tonnu kravu gadā.

PIESTĀNES  NR.44 UN NR.45

Piestātnes

PIESTĀNES  NR.42 UN NR.43

Piestātnes

LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”
Jur. adrese: Brīvostas iela 22, Liepāja, LV-3405
reģistrācijas numurs: 40103832162
Norēķinu banka: A/S „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV52HABA0551040776911